CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn

Tin công bố - 14-03-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT thông báo Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn của Cổ đông Lương Thị Khánh Ly.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_Bao cao ngay khong con la CDL_Luong Thi Khanh Ly 

Đang xử lý...