HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của cổ đông nội bộ

Tin công bố - 23-11-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT thông báo giao dịch cổ phiếu của người người có liên quan của cổ đông nội bộ của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_BCGD Logistic 23/11/2018

Đang xử lý...