NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN TẠI HFT
  • Bước 1 : Nhà đầu tư đăng ký sử dụng ưu đãi tại đây
  • Bước 2 : Sau khi HFT xác nhận đăng ký thành công, Nhà đầu tư đăng nhập tài khoản và thỏa sức giao dịch.
NHÀ ĐẦU TƯ MỚI CHƯA CÓ TÀI KHOẢN
  • Bước 1 : Mở tài khoản online chỉ 2 phút tại đây
  • Bước 2 : Sau khi mở tài khoản online, HFT sẽ tiến hành liên hệ xác nhận thông tin của Nhà đầu tư đã đăng ký.
  • Bước 3 : Nhà đầu tư đăng nhập tài khoản và bắt đầu trải nghiệm những ưu đãi tuyệt vời tại HFT.