HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư

  IB Profile của HFT đã thể hiện phần nào năng lực và kinh nghiệm vượt trội trong hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp với gần 150 thương vụ với hơn 105 đối tác, HFT cung cấp trọn gói các sản phẩm về thị trường vốn, thị trường nợ, mua bán- sáp nhập và tài chính doanh nghiệp.

 • + Thị trường vốn
   • Phát hành trước khi chào bán;
   • Chào bán lần đầu;
   • Chào bán bổ sung;
   • Quản lý cổ đông.
 • + Thị trường nợ
  • Thu xếp các khoản vay và cho vay hợp vốn.

 • + Mua bán sáp nhập
   • Tư vấn bên mua;
   • Tư vấn bên bán;
   • Phát hành riêng lẻ.
 • + Tư vấn tài chính DN
   • Tư vấn niêm yết;
   • Tái cơ cấu và xây dựng chiến lược cổ phần hóa;
   • Tư vấn sử dụng vốn;
   • Tư vấn thoái vốn.
Đang xử lý...