HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư

  Dịch vụ Hỗ trợ tài chính của HFT mang lại lợi ích sâu sắc cho Khách hàng với mức lãi suất không cao hơn 9%/năm bao gồm:

 • + Ứng trước tiền bán
  • Là dịch vụ tiện ích giúp Khách hàng có thể sử dụng tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh mà không cần chờ tiền về tài khoản vào ngày thanh toán T+2.

   Tại ngày thanh toán bù trừ của lệnh bán chứng khoán khớp, khoản tiền bán chứng khoán của Quý khách hàng sẽ được thanh toán cho khoản tiền Ứng trước mà Quý khách đã sử dụng.

 • + Giao dịch ký quỹ
  • Là dịch vụ làm gia tăng sức mua của tài khoản bằng việc cầm cố cổ phiếu trong danh mục ký quỹ. Với khoản vay để thực hiện giao dịch cổ phiếu, chi phí lãi vay mà Khách hàng phải thanh toán chỉ là 9%/năm.

Đang xử lý...