HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
  • + Ứng trước tiền bán
    • Là dịch vụ tiện ích giúp Khách hàng có thể sử dụng tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh mà không cần chờ tiền về tài khoản vào ngày thanh toán T+2. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán chỉ 9%/năm.

  • + Giao dịch ký quỹ
    • Là dịch vụ làm gia tăng sức mua của tài khoản bằng việc cầm cố cổ phiếu trong danh mục ký quỹ. Với khoản vay để thực hiện giao dịch cổ phiếu, chi phí lãi vay mà Khách hàng phải thanh toán chỉ là 9%/năm.

Đang xử lý...