HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
Điều khoản sử dụng

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong văn bản này, "HFT" nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT; "website của HFT" hay "website" được hiểu là trang thông tin điện tử HFT để công chúng truy cập tại:http://www.hft.vn.

Nếu người sử dụng website của HFT không có bất cứ thắc mắc nào thì mặc nhiên là đồng ý với các điều kiện và thoả thuận sau đây trước khi sử dụng website.

QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN

Tất cả các sản phẩm, thông tin của HFT được đăng tải trên trên website của HFT bao gồm nhưng không giới hạn hình thức thiết kế, nội dung và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của HFT, trừ trường hợp do chính HFT công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của HFT, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này. Tất cả các quyền chưa được mô tả rõ ràng ở đây sẽ do HFT hoặc do những bên thứ ba cung cấp thông tin cho HFT bảo lưu. Người truy cập cần phải tuân thủ những điều khoản bổ sung sẽ được đăng trên Trang Web HFT này tại từng thời điểm có liên quan đến các thông tin nhận được từ bên thứ ba. Các bên thứ ba đó sẽ không có trách nhiệm pháp lý với người truy cập về những thiệt hại về tài chính có thể phát sinh khi sử dụng các thông tin cung cấp thông qua dịch vụ này.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

HFT có thể kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào của người truy cập, sử dụng website của HFT nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và không vi phạm quy định của Nhà nước. Người sử dụng trang web HFT có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên trang web cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.

ĐIỀU KHOẢN VỀ NỘI DUNG

HFT có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng website HFT hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập. Nội dung HFT cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin mà không nhằm mục đích quảng cáo, giới thiệu, HFT không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, sản phẩm - dịch vụ, tư vấn. HFT hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên trang Web này, và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH

HFT, đối tác hay nhà cung cấp của HFT không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của HFT hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của HFT, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng website của HFT, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi HFT và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

Đang xử lý...