Sản phẩm của chúng tôi
product-w
product-s
product-f
Gói Warren
 • Phí giao dịch: 0.04%
 • Lãi suất ứng trước: 9%
 • Tiết kiệm 73.5% so với thị trường
 • Tài khoản áp dụng: Thường (không margin)
Gói Soros
 • Phí giao dịch: 0.03%
 • Lãi suất ứng trước: 9%
 • Tiết kiệm 80% so với thị trường
 • Tài khoản áp dụng: Thường (không margin)
 • Hưởng ưu đãi cho tháng mới khi giá trị giao dịch tháng liền trước đạt 9.9 tỷ đồng
Gói Fisher
 • Phí giao dịch: 0.05%
 • Lãi suất ứng trước, margin: 9%
 • Tiết kiệm 66.6% so với thị trường
 • Tài khoản áp dụng: Margin
 • Hưởng ưu đãi ngay khi mở tài khoản Margin
Chỉ 2 phút điền thông tin, bạn sẽ có ngay tài khoản giao dịch
Mở tài khoản online